Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Contact Info :

Moldova, mun. Chisinau,2055 or. Vatra, str. Gagarin 30
+373 69 220 000
info@azurit.md
http://www.azurit.md/

Cum Dvs puteți faceţi o comandă?

În cazul în care doriţi să aflaţi costul şi să faceţi o comandă pentru un produs de formă liniară din marmură, granit, travertin, onix de tipul: pervazuri, tăblii, trepte şi contratrepte şi alte lucrări din granit, marmură, travertin şi onix, expediaţi solicitarea Dvs. pe adresa electronică: info@azurit.md

Pentru ca evaluarea preţului de cost al comenzii să fie cât mai veritabilă în solicitare trebuie să fie indicate:

• Dimensiunile obiectului comandat, fiecare element în parte.
• Specificarea pietrei sau a culorii acesteia din care se doreşte a fi executat obiectul (selectaţi piatra care Vă este pe plac în capitolul produse – slide-uri de pe site-ul nostru).
• Grosimea obiectului.
• Număr elemente.
• Părţile prelucrate.
• Forma de prelucrare a profilului (semiovală, ovală, dreaptă, complexă, mostrele de forme ale profilului le găsiţi pe site-ul nostru).
• Număr şi forme de tăieturi (în cazul în care este lavoar, panouri, baterii amestecătoare etc.).
• Locul de amplasare a imobilului (pentru un calcul corect al cheltuielilor de transport, în cazul în care doriţi ca livrarea să fie executată cu transportul nostru).
• Demontarea şi montarea (se va executa fie de specialiştii noştri, fie de meşterii dumneavoastră).
• Termenul de execuţie (indicaţi termenul de executare a obiectului comandat).
În cazul în care doriţi să comandaţi prin poşta electronică obiecte de o anumită complexitate din piatră naturală, de tipul: cămine din marmură, tejghele la bar din marmură şi granit, elemente de interior din marmură de formă curbată, Vă rugăm să ne expediaţi schiţa Dvs. În aceste cazuri ar fi ideal existenţa şabloanelor pentru o evaluare corectă a preţului de cost. Informaţia suplimentară, necesară pentru evaluarea valorii obiectului o puteţi comunica printr-o scrisoare. Dacă la efectuarea calculelor specialiştii noştri vor avea unele întrebări, noi vom lua legătura cu Dvs. Mostrele selectate de granit, marmură, travertin, onix le puteţi vizualiza la oficiul nostru pe adresa or. Vatra, str. Gagarin, 30.

 

Efectuare măsurări, executare, livrare, montare

În scopul calculării exacte a valorii comenzii şi pentru a evita neînţelegerile la montarea obiectelor, Vă recomandăm să invitaţi măsurătorul nostru calificat. Specialistul respectiv Vă va oferi recomandările necesare privind selectarea formei, prelucrarea profilului, metoda de instalare şi montare, va sugera care din materiale vă avantajează,va efectua măsurările şi, în caz de necesitate, va executa şablonul. După care schiţele, efectuate de măsurător la obiect, se prelucrează în oficiu, se întocmeşte oferta comercială – devizul de cheltuieli, unde detaliat sunt specificate toate lucrările cu indicarea preţului pentru fiecare operaţie. Apoi managerul nostru vă expediază acest document prin poşta electronică, fax sau prin altă metodă comodă Dvs. Dacă Veţi fi interesat de propunerea noastră, noi demarăm executarea obiectelor comandate, cu achitarea a 100% din costul materialului. Termenul de executare se stabileşte în mod individual şi se indică în oferta comercială. Când obiectele sunt gata clientul achită costul de prelucrare a materialului utilizat şi comanda este livrată Dvs. Pentru transportare noi utilizam transport echipat în mod special prin utilizarea unor piramide de diferite dimensiuni, ceea ce permite livrarea comenzii în siguranţă, păstrând integritatea acesteia.

Montarea pervazurilor, tăbliilor, treptelor necesită o calificare specială. Lucrul cu granitul şi marmura este specific. Pentru prelucrarea pietrei naturale se utilizează unelte speciale şi alte materiale, evident, că montatorii trebuie să aibă deprinderi deosebite. Dacă în procesul instalării şi montării, din vina noastră produsul se deteriorează, zgârie sau are alte defecţiuni, noi , în cel mai scurt termen posibil, executăm altul nou, îl livrăm şi îl înlocuim. După finisarea lucrărilor de montare, ambele părţi semnează procesul verbal de primire – predare a lucrărilor executate în temeiul căruia se efectuează calculul final.


Suntem in Telegram

Acum puteti obține consultatie oriunde va aflati.
Viber

Suntem in Viber

+37369220000

Acum puteti obține consultatie oriunde va aflati.
WhatsApp

Suntem in Whatsapp

+37369220000

Acum puteti obține consultatie oriunde va aflati.
Top